Opstookprotocol cementdekvloer met vloerverwarming


Een cementdekvloer ofwel zandcementdekvloer met vloerverwarming heeft bijzondere aandacht nodig bij o.a. het aanleggen van de vloerverwarming, de realisatie van de cementdekvloer en de eerste keren opstoken van de vloerverwarming. Veel voorkomende schadegevallen hadden voorkomen kunnen worden door o.a. een correcte vloeropbouw, het vooraf afpersen van de vloerverwarming als het correct opstoken van de vloerverwarming. Een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerp van uw vloeropbouw is de minimale dekking van de cementdekvloer van 25-28 mm dik.Bedrijfschap Afbouw heeft naar aanleiding van onderzoek en schadegevallen van cementdekvloeren en anhydrietgietvloeren met vloerverwarming een opstookprotocol opgesteld. Onderstaand een korte samenvatting van de richtlijnen het opstookprotocol:1. De cementdekvloer moet op eindsterkte zijn alvorens gestart wordt met het opwarmen van de cementdekvloer (cementdekvloer moet minimaal 28 dagen oud zijn).
2. Watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie (en dus niet van de thermostaattemperatuur van de ruimte) mag niet warmer worden dan 40 graden Celcius.
3. Start met een watertemperatuur die 5 graden Celcius hoger is dan de omgevingstemperatuur. LET OP: Installatiebedrijven geven nogal eens een maximaal temperatuur van 55 graden Celcius aan te houden, echter levert dit een aanzienlijk verhoogd risico op scheuren en op onthechting op.
4. Verhoog de watertemperatuur elke 24 uur (of langer) met 5 graden Celcius totdat de maximale watertemperatuur van 40 graden is bereikt.
5. De afkoelfase is bij het opstookprotocol een belangrijke fase aangezien scheurwerking doorgaans niet in de opwarmfase maar in de afkoelfase ontstaat. Verlaag de watertemperatuur dan ook langzaam elke 24 uur met 5 graden Celcius totdat de starttemperatuur weer is bereikt.
6. Het is aan te raden, indien er voldoende tijd beschikbaar is, de opwarm- en afkoelcycles meerdere malen te herhalen.


 

Note: Tegenwoordig zijn er steeds meer vloerverwarmingssystemen welke ook kunnen koelen. Bij een dergelijk systeem is het belangrijk dat de afkoelcyclus wordt doorgezet totdat de minimale temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15 graden Celcius bedraagt (zeker ís zomers bij hoge temperaturen).


Download hier het volledige opstookprotocol voor cementdekvloeren en anhydrietvloerne met vloerverwarming.

Offerte aanvragen
Showroom
Fotogalerij
Film
Facebook   Instagram   Pinterest