Zwevende cementdekvloer


Écht zweven doet een zwevende cementdekvloer natuurlijk niet maar de naam geeft aan dat de cementdekvloer niet rechtstreeks op de constructievloer wordt aangebracht maar dat daar nog een laag tussen zit. Deze laag bestaat uit een isolerend materiaal waarop de cementdekvloer wordt aangebracht.


Zwevende isolerende cementdekvloeren kunnen onderverdeeld worden in twee soorten:

1. Akoestisch isolerende cementdekvloeren
Akoestisch isolerende cementdekvloeren worden toegepast om de contactgeluidsisolatie (lco) te verbeteren en/of om de luchtgeluidsisolatie (llu) te verbeteren.

2. Thermisch isolerende cementdekvloeren
Thermisch isolerende cementdekvloeren worden toegepast om op constructievloeren die aan de onderzijde rechtstreeks aan de buitenlucht grenzen (overkragende vloeren) of als na-isolatie van bestaande vloeren, al dan niet voorzien van vloerverwarming.

 


Technisch gezien lijken de thermische en akoestische isolerende cementdekvloer veel op elkaar omdat beide zwevende cementdekvloeren zijn aangebracht op een verend isolatiemateriaal. Op deze wijze zijn de dragende en de zwevende vloer gescheiden en onafhankelijk van elkaar. Er wordt op deze manier geprobeerd om contact- en luchtgeluid en koudebruggen zoveel mogelijk te beperken.

Ondergrond


De constructievloer moet voldoende doorgehard en droog zijn alvorens de isolatie gelegd kan worden waarbij de ondergrond vlak dient te zijn. Kleine plaatselijke oneffenheden zijn vaak geen probleem en kunnen veelal worden opgevangen door het isolatiemateriaal. Bij grote oneffenheden dient de ondergrond eerst te worden geëgaliseerd. Dit kan gedaan worden middels een vullaag/uitvlaklaag.

Belangrijk: Leidingen op de constructievloer moeten onder de isolatielaag in een vullaag/uitvlaklaag of in een extra isolatielaag worden aangebracht. Er mogen geen leidingen in de akoetisch bedoelde isolatielaag worden geïnstalleerd.Isolatie


Plaats de isolatieplaten strak tegen elkaar in een verspringend verband waarbij langs de wanden en kolommen een randstrook ofwel kantstrook moet worden geplaatst. Er moet voorkomen worden dat de aan te brengen cementdekvloer contact kan maken met de ondergrond of dat de isolatieplaten kans krijgen over elkaar heen te schuiven. Zorg ervoor dat de installateur of aannemer de verticale leidingen omkleed met kantstroken of bescherming hulsel om contactgeluid te voorkomen.

 


Dikte cementdekvloer


Een constructeur zal aan de hand van de gestelde prestatie-eisen van de vloer en gekozen isolatie dikte van de cementdekvloer in het ontwerpschema berekenen. In deze berekening dient tevens rekening gehouden worden met de te verwachte puntbelasting van de vloer. In de regel dient een zwevende cementdekvloer minimaal 70 mm dik te zijn.Offerte aanvragen
Showroom
Fotogalerij
Film
Facebook   Instagram   Pinterest